måndag 22 juni 2009

När jag dör vill jag återfödas som en chokladkaka.

Hej.

Egentligen var detta stycke ämnat som en tidningsartikel, men jag lägger ut den här så länge...

For all the english viewers, i'm sorry this piece is in swedish, it is meant to a piece in a paper, but I'm putting it here for the time being, and it will someday be in english for all viewers pleasure...

När jag dör vill jag återfödas som en chokladkaka.

Reinkarnation är något som ofta diskuteras i buddhistiska kretsar, även om det inte är ngt buddhistiskt i grunden. Vi skall i den här artikeln ta en titt på varför reinkarnation inte finns enligt den buddhistiska trosuppfattningen.

Vi börjar med att fråga oss ”vad är reinkarnation?”

Ordet reinkarnation kommer ifrån latinet och betyder "Åter i köttet". Med reinkarnation menas att komma en gång till, oftast refererande till något som kan likna en ”själ”, att Reinkarneras en andra gång eller tredje eller fjärde eller hundrade gång.

Buddhismen säger att detta sätt att se på saker och ting är helt fel.

Betrakta sedan meningen ”Fu sho- Fu metsu” från hjärtsutran. Den brukar översättas som ingen födelse- ingen död, vilket verkar klokt, men är i själva verket ganska missvisande.

Det borde egentligen översättas ”ingen början på existens- inget slut på existens”.

Vad grundar jag då detta på, förutom den direkta översättningen? Och existens av vad?

Existensen som åsyftas är den av ”jaget”.

En av de allra viktigaste principerna inom buddhismen är den om ”icke-jaget” (anatta).

Den här principen är riktad mot illusionen att var och en av oss har ett ”jag”, ett essentiellt ”mig” som består oförändrad hela livet igenom.

Enligt buddhismen existerar ingen sådan entitet.

En person är en konstant föränderlig hög mentala och fysiska faktorer som kallas Skandhas.

Nagasena, en munk på 100-talet f kr., beskrev det hela som en analogi mellan en man och en kärra, där de olika delarna på kärran byttes ut allteftersom.

Precis som att det inte finns ”en ” kärra som framhärdade de olika bytena, så finns det inget enskilt ”jag” som består genom alla förändringar vi genomgår (se tex Milindapanha).

Och om det inte finns ngt existerande jag, vad är det då som reinkarneras?

Vad händer när vi dör?

Buddhister tror inte att ”döden” är slutet på allting.

Om du frågar vad som händer när ”du” dör är svaret på frågan enkel.

Du har aldrig existerat i den formen förut över huvudet taget, så ”du” dog inte.

Det är till och med så att den konstant föränderliga högen som du trodde var ”du” dör och återföds var ögonblick (en sidofakta är att man inom vissa buddhistiska grenar har bestämt hur många ögonblick det går på en sekund..).

Sett till det så inser man ju att om det var några problem kring återfödelse efter döden så måste det ju finnas likartade problem för återfödelse i livet.

Men buddhismen, menar på att det finns inget sådant problem, en persons ”beståndsdelar” förändras konstant under ”livet”, efter döden så formas dom bara till något annat, till och med en chokladkaka.

Principen om ”icke-jaget” gäller inte bara personer utan allting, alla saker är utan, tomma på ett bestående ”jag”.

Precis som att personer är vad dom är, inte på grund av ett ”jag”, utan på grund av olika förhållanden, så är alla saker beroende av definierande, förhållande faktorer.

Se till exempel tidningen du håller i din hand.

Den skulle inte finnas om inte det var för yttre faktorer (någon som läste, höll i den osv) och inre faktorer (papper och trycksvärta mm ) som satts ihop för att forma denna ”tidning”.

Om alla dessa faktorer försvann skulle det inte finnas någon ”tidning” kvar.

Eftersom alla saker uppkommer och kvarstår på grund av sammanträffandet av olika faktorer/villkor, så säger man att världen utmärks av villkorlig samverkan (eller samberoende uppkomst, pratitya samutpada).

Varje ”ting” är vad det är, inte för att den består av ett bestående jag, utan på grund av förekomsten av ett antal olika villkor.

I Avatamasaka Sutran står det ” The mind, the Buddha, living creatures - these are not different things. “. Med detta menas att vi alla är ett, det är ingen skillnad.

Följande är taget ur Buddhism in a Nutshell: The Four Seals of Dharma av Dzongsar Khyentse Rinpoche:

"His Holiness the Dalai Lama often speaks of this downfall of not understanding emptiness. A correct understanding of emptiness leads us to see how things are related, and how we are responsible for our world. […] Everything in samsara and nirvana—from the Buddha’s head to a piece of bread—everything is emptiness. There is nothing that is not included in ultimate truth. […] All phenomena are empty; they are without inherent existence. This is actually the ultimate view of Buddhism; the other three are grounded on this third seal."
"Everything is emptiness" = allt är sammanlänkat och ömsesidigt beroende; det vill säga allt är, i den meningen, Ett.

Och om allt är ”ett”, hur blir det då med reinkarnationen?

Buddhadasa Bhikkhu har skrivit följande:

" With rebirth, it is the same - they make assertions just as if they had seen the death and the subsequent birth of the same individual with their own eyes ! This misrepresents the Buddha's main message, wich teaches the non-existence of "the individual", of "the self". Even though "I" am sitting here now, there is no individual to be found. When there is no individual what is there to die ? What is there to be reborn ?"

Mäster Dogen använder i ”Shobogenzo” ett annat ordval, men kommer fram till ungefär samma slutsatser:

Firewood becomes ash; it can never go back to being firewood. Nevertheless, we should not take the view that ash is its future and firewood is its past.

Remember, firewood abides in the place of firewood in the Dharma. It has a past and it has a future. Although it has a past and a future, the past and the future are cut off.

Ash exists in the place of ash in the Dharma.It has a past and it has a future. The firewood, after becoming ash, does not become firewood.”

Ok, det finns ingen själ, inget ”jag” och jag kan inte återfödas som människa. Men om jag nu ska bli ngt annat efter det här vill jag bli en chokladkaka, för finns det något bättre än en blandning av choklad och kaka?

Och om någon i fortsättningen vill diskutera reinkarnationen av jaget ska jag göra som sidharta gjorde, hålla käft och stirra på dom tills dom skärper sig och koncentrerar sig på viktigare saker.


May the force be with you
Fuge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar