måndag 22 juni 2009

Bookreview: visdomens energi


Hej.

En bokrecension skriven för en tidning, lägger den här så länge...

Hi.
A bookreview written for a magazine, will be available in english someday...

Visdomens energi

Vilka livsproblem har vi något stressade västerlänningar, och varför är vi så missnöjda med den situation vi lever i?

Visdomens energi är en slags vägvisare till hur lamaismen kan hjälpa att nå ett bättre livssituation. Den är ”skriven” av två lamor från Tibet, Lama Yeshe och Zopa Rinpoche.

Jag säger ”skrivit” för egentligen innehåller den ett urval föreläsningar som gjorts av de bägge under sommaren 1974, då dom var på in första turne i USA, och som senare reviderats och getts ut i bokform. Lagom till dess 25-års jubileum ges nu denna bok ut på nytt.

Boken är fylld med visdom och användbara råd, och kan ses som bra introduktion till nyckelprinciperna inom och lamaismens övningar. Med mycket värme och humor förklarar de hur vi med hjälp av meditation kan bli visare och mer upplysta och få bättre kontroll över våra liv.

Egentligen är det inte en bok utan två, där den första delen handlar om hur man ska ”beträda den andliga vägen”. Där det första kapitlet handlar om varför man ska ägna sig åt dharma. Andra kapitlet om hur man ska närma sig ”dharmastudierna”. Och så vidare om hur man kan försöka förstå orsakerna till lidande, missnöje och hur man ska behärska sinnet.

Man tar upp sådana saker som att sittandetinte är det viktiga, utan utövandet. Dom säger vidare att buddhas lära är enkel och rättfram, men att inte alla kan tillägna/lära sig den. Vidare säger dom att orden och lärorna är av en ringa betydelse, det som är viktigt är din egen upplevelse av dharma.

Del två, eller den andra boken, är i allt väsentligt en ”meditationskurs”, där man tar upp olika övningar, sätt att ”tolka” dom och sätt att dra nytta av dom.

Man börjar med att prata om hur man ska sitta och en enkel bön och ett mantra, för att sedan diskutera vad ”andliga övningar” är så bra för. Man fortsätter sedan med att dsikutera varför det är så bra att ha en kropp samt ett sinne. Hela den andra boken har det här upplägget, man får en meditationsform som sedan diskuteras. Boken avslutas med ett kapitel om varför det är så viktigt att förena dharma med vårt dagliga liv samt en kort ordlista och litteraturlista.

May the force be with you

Fugen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar