onsdag 2 september 2009

Meal verse

Hi.

This food comes from the efforts
of all sentient beings past and present,
and is medicine for nourishment of our Practice.
We offer this meal of many virtues and tastes
to the Buddha, Dharma, and Sangha,
and to all life in every realm of existence.
May all sentient beings in the universe
be sufficiently nourished.


Den här maten kommer från alla dåtida och nutida varelsers insatser,
och är den närande medicinen för vår utövning.
Vi erbjuder denna måltid av dygder och smaker
till Buddhan, Dharman och Sanghan,
Och till allt liv i varje värld av existens.
Må alla varelser i universum bli mätta.


This is an chant to recite before eating a meal.
The meaning of this mealchant is to remember where it all comes from and to where it goes.


Mtfbwy
Fugen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar