tisdag 28 juli 2009

"De Fem hågkomsterna"

Hi.

This is for all the swedish readers out there, the "five remebrances" in swedish...

De fem hågkomsterna

1. Min natur är att åldras.
Det går inte att undfly åldrandet
2. Min natur är att bli sjuk.
Det går inte att undfly åldrandet.
3. Min natur är att dö.
Det går inte att undfly döden
4. Allt som jag håller kärt och alla som jag älskar undergår förändring.
Det går inte att undfly att skiljas från dem.
5. Det enda jag äger är mina handlingar.
Jag kan inte undfly konsekvenserna av mina handlingar.
Mina handlingar är den grund jag står på.

De fem hågkomsterna hjälper oss att bli vän med rädslan för ålderdom, sjukdom, övergivenhet och död.
De är också en påminnelse om att uppskatta de livets underverk som finns här och nu.


May the force be with you
Fugen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar