Har vi tid för en kopp kaffe?


Fugen Andersson


Such being the truth, we must learn that there are many appearances and grasses throughout the earth and that each grass and each appearance are not apart from the entire earth. Holding this view is the point of departure for training. When we reach this sphere of our journey's end, there is one grass and one appearance. We sometimes meet the appearance and sometimes not; sometimes we meet the grass and sometimes not. Because it is only time of this sort, uji is all time, and each grass and each appearance are time. In each moment there are all existences and all worlds. Try to think - Are any existences or worlds separated from time? ”
- Shobogenzo Uji (Dogen)


Dogen var zenmunk i 1200-talets Japan och räknas som grundaren av Sotozentraditionen.Till synes motsägelsefulla utgångspunkter låg ofta till grund för hans sätt att se, med flera perspektiv samtidigt. För att få inblick i hur Dogen resonerade kan vi med utgångspunkt i texten ovan
undersöka hans teori om varande-tid (being-time/Uji). Enligt hans uppfattning både finns och inte finns rummet och tiden. Allt rum och tid är här och nu, vilket är i linje med modernt kvantfysikaliskt tänkande.


Vi utgår ofta från att tiden flyter från dåtid via nutid till framtid och att händelser, exempelvis som att vi här och nu dricker en kopp kaffe, aldrig kan förvandlas till en händelse i ett där och då.
Dogen påpekade även att det förflutna bara finns som minne i medvetandet, och att framtiden är en dröm. På så sätt är dåtid och framtid illusioner. Han undrar vidare vad vi har för behov av orden "nuvarande/nutid", om det inte existerar en dåtid eller framtid, eftersom dessa begrepp egentligen bara existerar som motsatsbegrepp till nuets begrepp?


Dogen skrev aldrig att tiden hade en riktning, utan att allting var beroende av allting annat och en perfekt juvel just där det är. Liknar vi det med en flod , finns det inte någon uppströms, nedströms eller här på floden, om vi ser det hela som "bara floden ". Även om en flod rinner nedströms, kan du inte ha nedströms utan uppströms. Och på så vi rinner även nedströms in i uppströms. Liknande tankar finns även inom den moderna fysiken, där man hävdar att alla tidslinjer faktiskt har två riktningar. Framtiden flyter in i nuet som flödar vidare in i det förflutna och vice versa, det vill säga allt hänger ihop.


Eftersom varje plats på floden är "bara floden" så är varje droppe av floden "bara floden". Varje droppe av floden rinner ut i varje annan droppe av floden. Så vad som händer med en droppe är tiden och varandet (time-being/Uji) av varje annan droppe.
Bilden kan självklart växa utanför floden och slutligen innefatta alla varelser, hela universum, allting. Så när du dricker en kopp kaffe, dricker hela universum en kopp kaffe. Om du gör det här och nu, är hela universum här och nu, drickande en kopp kaffe. Vilket gör att, i förlängningen, en kopp kaffe, här och nu, dricker sig själv...


Men den slutliga frågan måste väl ändå vara, har vi tid för en kopp kaffe?